Fusjon

Etter avholdt årsmøte 25.02.2016 i spilleautomater.best Hå Rekneskapslag SA og Nærbø Rekneskapslag SA, har medlemmene bestemt at de to samvirkeforetakene skal fusjonere med effekt fra 1.1.2016. Det nye foretaket vil ha navnet Hå Rekneskapslag SA. Det blir ikke noen vesentlige endringer for kunder - vi kommer tilbake med mer informasjon.

Besøksadresse Varhaug: Møllevegen 4, 4360 Varhaug

Besøksadresse Nærbø: Jadarvegen 26C, 4365 Nærbø

Nyheiter

 

Litt om oss

Nærbø Rekneskapslag er eit autorisert rekneskapskontor som vart starta i 1968. Me held til i Nærbø sentrum, og er 10 tilsette.

Me tar store og små oppdrag for Karamba næringsdrivande i området. Me har ca 380 kundar, ca 280 av desse er relatert til jordbruk og jordbruksnæringa. Resten er aksjeselskap og andre næringar. Andre næringar har totalt sett auka dei siste åra.

Føremålet for laget er å hjelpa medlemmene med rekneskapsføring og økonomisk rådgjeving. Rekneskapslaget skal også på andre måtar vera eit service-organ for medlemmane, t.d når det gjeld gardsoverdragelsar, budsjettering, fakturering og anna.

Me holder nå til i Jadarvegen 26C, Nærbø. rizk